Záruka vrácení peněz

Záruka vrácení peněz - odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Použité kosmetické přípravky není možné z hygienických důvodů vracet. V případě nejasností, zda a v jakém stavu je možné daný produkt vrátit, nás kontaktujte telefonicky nebo emailem.

Jak mám při odstoupení od smlouvy postupovat?

Při odstoupení od smlouvy je důležité dodržet 14 denní lhůtu uvedenou výše, ve které musí být internetový obchod informován o Vašem úmyslu od smlouvy odstoupit. Doporučujeme proto nám nejlépe elektronickou poštou na adresu info@marcinbane.cz zaslat v této lhůtě vyplněný formulář odstoupení od smlouvy a poté máte 14dní na doručení zakoupeného zboží (poštou/osobně) na naši provozovnu.

K vracenému výrobku vždy přiložte kopii formuláře Odstoupení od smlouvy nebo dopis obsahující všechna fakta požadovaná ve formuláři. Doporučujeme, aby zboží bylo v původním obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) V případě dárkových předmětů (vzorky zdarma...) musí být navráceno i toto zboží. Žádáte-li odstoupení od smlouvy, dbejte na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu.

formulář pro odstoupení od smlouvy

Zboží posílejte poštou nebo osobně předejte na adrese provozovny:

MARC INBANE CZ SK

Česká 26/41

37001 Č. Budějovice

V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku. Takové zásilky nebudeme přebírat.

Co se bude dít po přijetí zboží?

Vrácené zboží zkontrujeme, zda nedošlo ke snížení hodnoty zboží jeho používáním v míře vyšší, než je nutná k obeznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Podle výkladu evropské komise (str. 70, čl. 47) má spotřebitel právo si zboží vyzkoušet jen takovým způsobem, jaký by byl umožněn v prodejně. Pokud k takovému snížení hodnoty došlo, odpovídá za toto spotřebitel a vrácená částka bude o částku snížení hodnoty ponížena.

Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením výše, se produkt, který je rozbalený z ochranné folie nebo ze kterého bylo odstříknuto, považuje za zboží se sníženou hodnotou. Případy posuzujeme vždy individuálně, orientačně za rozbalenou folii odečítáme 10%-20% hodnoty zboží a dále poměrně podle množství chybějícího obsahu.

Peněžní prostředky vám budou vyplaceny způsobem zvoleným ve formuláři Odstoupení od kupní smlouvy nejpozději do 14 dnů od oznámení odstoupení od smlouvy. Výplata může být pozdržena v případě, že spotřebitel v této době zboží nevrátí obchodníkovi na adresu uvedenou výše nebo neprokáže, že tak učinil.

Jestliže zboží vykazuje vady a chcete jej reklamovat, pokračujte článkem Reklamační řád.

Zpět do obchodu